വിശ്വാസം

മരണവും പ്രപഞ്ചനാശവും

മരണവും പ്രപഞ്ചനാശവും ദൈവത്തിന് മരണമില്ലെന്നവിശ്വാസം ശക്തമായിരിക്കെത്തന്നെ, മരണാനന്തരജീവിത ചിന്തയില ...

ആരാധനകൾ

തെറ്റിദ്ധാരണകൾ

ഇസ്ലാമും ഇതര വേദങ്ങളും

ഇസ്ലാമും ഇതര വേദങ്ങളും അനേക കോടിജനങ്ങള്‍ ഭൂമുഖത്ത് ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. അവരെല്ലാം പലമതങ്ങളില്‍ വിശ്വസി ...

വിശുദ്ധ ഖുർആൻ

വെളിച്ചത്തിലേക്ക്‌.

മുഹമ്മദ്‌ നബി

സമാധാനത്തിനു വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്ത നബി

ഇസ്‌ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന സങ്കല്‍പം സമാധാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ്. യുദ്ധം ഒരു അനിവാര്യതയായി വന്നു ചേരുകയാണ ...

പ്രവാചകന്റെ നേതൃവ്യക്തിത്വം

നേതൃത്വം വളര്‍ന്നു വരുന്നതിനേക്കാള്‍ വളര്‍ത്തപ്പെടുന്നതാണ് എന്ന് പ്രബലമായ ഒരു അഭിപ്രായമുണ്ട്. മോന്‍ത ...

ചിരിയും കളിയും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നബി

മുഹമ്മദ് നബി ചിരിച്ചിരുന്നു; ലോകത്ത് വന്ന യുഗപുരുഷന്മാര്‍ മുഴുവന്‍ ചിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിരിയിലൂടെയും ക ...

സമൂഹം

ഇസ്ലാമും ഹിന്ദുമതവും

None

ജാതിവ്യവസ്ഥ

ജാതിവ്യവസ്ഥ യഥാര്‍ത്ഥ മതമൂല്യങ്ങളെ തള്ളിക്കളയുകയും വംശീയതയെ മൂല്യ ദര്‍ശനമായി ഉയര്‍ത്തി കൊണ്ട് വരികയു ...

None

ആതിര പറഞ്ഞതും പറയാതിരുന്നതും ( ഭാഗം- 4)

ആതിര പറഞ്ഞതും പറയാതിരുന്നതും ( ഭാഗം- 4) മനുഷ്യൻ ദുർമാർഗിയാവുന്നതിലെ ദൈവ നിശ്ചയവും മനുഷ്യോദ്ദേശവും , ...

None

ആതിര പറഞ്ഞതും പറയാതിരുന്നതും ( ഭാഗം -3 )

ആതിര പറഞ്ഞതും പറയാതിരുന്നതും ( ഭാഗം -3 ) ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ മേഖലകളിലും വഴികാണിക്കുന്ന ഇസ്‌ലാം വൈവാഹി ...

ആതിര പറഞ്ഞതും പറയാതിരുന്നതും (ഭാഗം 2)

ആതിര പറഞ്ഞതും പറയാതിരുന്നതും (ഭാഗം 2) എല്ലാ മതങ്ങളെ കുറിച്ചും പഠിക്കണമെന്നത് നല്ല നിലപാടാണ്. നമ്മുടെ ...

ആതിര പറഞ്ഞതും പറയാതിരുന്നതും (ഭാഗം ഒന്ന്)

ആതിര പറഞ്ഞതും പറയാതിരുന്നതും ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും അവരവരുടെ ബോധ്യത്തിനനുസരിച്ചു വിശ്വസിക്കുവാനും ആ ബോധ ...