വിശ്വാസം

മരണവും പ്രപഞ്ചനാശവും

മരണവും പ്രപഞ്ചനാശവും

മരണവും പ്രപഞ്ചനാശവും ദൈവത്തിന് മരണമില്ലെന്നവിശ്വാസം ശക്തമായിരിക്കെത്തന്നെ, മരണാനന്തരജീവിത ചിന്തയില ...

ആരാധനകൾ

മാതൃകയുള്ള അയല്‍ക്കാരനാവുക

മാതൃകയുള്ള അയല്‍ക്കാരനാവുക

മാതൃകയുള്ള അയല്‍ക്കാരനാവുക ജാതി-മത ഭേദമന്യേ അയല്‍വാസികളോട് സ്‌നേഹം കാണിക്കാനും സഹവര്‍ത്തിത്വത്തോടെ പ ...

തെറ്റിദ്ധാരണകൾ

വിശുദ്ധ ഖുർആൻ

ഖുര്‍ആനിന്റെ ആശയപ്രപഞ്ചം

ഖുര്‍ആനിന്റെ ആശയപ്രപഞ്ചം

ഖുര്‍ആനിന്റെ ആശയപ്രപഞ്ചം ശരീരത്തെ അടിച്ചമര്‍ത്തുകയോ ആത്മാവിനെ കയറൂരി വിടുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അത് ദൈവത ...

വെളിച്ചത്തിലേക്ക്‌.

മുഹമ്മദ്‌ നബി

സമാധാനത്തിനു വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്ത നബി

സമാധാനത്തിനു വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്ത നബി

ഇസ്‌ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന സങ്കല്‍പം സമാധാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ്. യുദ്ധം ഒരു അനിവാര്യതയായി വന്നു ചേരുകയാണ ...

പ്രവാചകന്റെ നേതൃവ്യക്തിത്വം

പ്രവാചകന്റെ നേതൃവ്യക്തിത്വം

നേതൃത്വം വളര്‍ന്നു വരുന്നതിനേക്കാള്‍ വളര്‍ത്തപ്പെടുന്നതാണ് എന്ന് പ്രബലമായ ഒരു അഭിപ്രായമുണ്ട്. മോന്‍ത ...

ചിരിയും കളിയും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നബി

ചിരിയും കളിയും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നബി

മുഹമ്മദ് നബി ചിരിച്ചിരുന്നു; ലോകത്ത് വന്ന യുഗപുരുഷന്മാര്‍ മുഴുവന്‍ ചിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിരിയിലൂടെയും ക ...

സമൂഹം

സന്തോഷം പങ്കു വെക്കൂ

സന്തോഷം പങ്കു വെക്കൂ

സന്തോഷം പങ്കു വെക്കൂ പാരസ്പര്യത്തിന്റേയും സഹകരണത്തിന്റേയും വീറും ആവേശവും സജീവമാക്കുകയും സന്തോഷം വീണ് ...

ഇസ്ലാമും ഹിന്ദുമതവും

സന്തോഷം പങ്കു വെക്കൂ

സന്തോഷം പങ്കു വെക്കൂ

സന്തോഷം പങ്കു വെക്കൂ പാരസ്പര്യത്തിന്റേയും സഹകരണത്തിന്റേയും വീറും ആവേശവും സജീവമാക്കുകയും സന്തോഷം വീണ് ...

ആരോഗ്യത്തിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രം

ആരോഗ്യത്തിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രം

ആരോഗ്യത്തിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രം മനുഷ്യ ജീവിതം ധന്യമാകുന്നത് നമ്മെകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണ ...

മാതൃകയുള്ള അയല്‍ക്കാരനാവുക

മാതൃകയുള്ള അയല്‍ക്കാരനാവുക

മാതൃകയുള്ള അയല്‍ക്കാരനാവുക ജാതി-മത ഭേദമന്യേ അയല്‍വാസികളോട് സ്‌നേഹം കാണിക്കാനും സഹവര്‍ത്തിത്വത്തോടെ പ ...

ഒമ്പതു കല്‍പ്പനകള്‍

ഒമ്പതു കല്‍പ്പനകള്‍

ഒമ്പതു കല്‍പ്പനകള്‍ രഹസ്യത്തിലും പരസ്യത്തിലും അല്ലാഹുവിനെ ഭയപ്പെടണം, കോപത്തിലും തൃപ്തിയിലും നീതിയുടെ ...

ജാതിവ്യവസ്ഥ

ജാതിവ്യവസ്ഥ

ജാതിവ്യവസ്ഥ യഥാര്‍ത്ഥ മതമൂല്യങ്ങളെ തള്ളിക്കളയുകയും വംശീയതയെ മൂല്യ ദര്‍ശനമായി ഉയര്‍ത്തി കൊണ്ട് വരികയു ...